Ajankohtaista/Tapahtumat

Tervehdys IPU:sta

Itsenäisyyspuolueen puoluekokous pidetään sunnuntaina 27.8.2017 alkaen klo 14.00 Turussa Forum Marinumin Seminaariluokassa, osoite Linnankatu 72. Kokouskutsu esityslistoineen lähetetään myöhemmin.  Kutsu tulee olemaan myös Helsingin Uutisissa, sillä Helsinki on puolueemme kotipaikka. Toivomme että piirien aktiivit eri puolilla maata tiedottavat kokouksesta niille alueellaan asuville IPU:n jäsenille, joilla ei ole sähköpostia käytössään. Äänioikeutettuja kokouksessa ovat puolueen jäseneksi otetut henkilöt, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vuodelta 2015 tai myöhemmin ja jotka maksavat vuoden 2017 jäsenmaksunsa viimeistään ennen kokouksen alkua. Jäsenmaksunsa kuluvalta vuodelta voi siis tarvittaessa maksaa myös kokouspaikalla Turussa. Äänioikeutettuja jäseniä ovat siten myös jäseneksi otetut IPU:n piiri- tai paikallisjärjestöt (rekisteröidyt yhdistykset), jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa edellä mainitulla tavalla.

Ennen kokousta, klo 12.00 alkaa Seminaariluokassa ”puheenjohtajaehdokkaiden” paneeli. Virallisestihan tällä hetkellä ei ehdokkaita ole, vaan ehdokkaita tulevat olemaan ne, joita kokouksessa esitetään puheenjohtajaksi. Kuitenkin valmiutensa ottaa vastaan kaksivuotinen puheenjohtajanpesti ovat ilmoittaneet Tero Ahtola Forssasta, Henri Aitakari Laitilasta ja Juho Lyytikäinen Vantaalta. Jäsenäänestystä edeltävässä ehdollepanossa ehdokkaaksi esitettiin jäsenistön taholta Henri Aitakaria. Jäsenäänestyksen edellytykset eivät kuitenkaan täyttyneet, joten sellaista ei pidetty, vaan tuleva puoluekokous valitsee puheenjohtajan.

Järjestettyyn ruokailuun (klo 13.30-14.00) voi osallistua Ravintola Göranissa joka sijaitsee Forum Marinum-kompleksin alakerrassa, Seminaarisalin alapuolella. Ravintola Göranissa on sunnuntaisin tarjolla saaristolaisbrunssi. Koska ruokailuaika on kovin lyhyt, eli puolituntia, saimme ravintolalta tarjouksen saaristolaisbrunssista ilman lämmintä ruokaa.

Saaristolaisbrunssiin kuuluu alkuruokapöytä jossa on muutamia eri salaatteja, kylmiä alkupaloja kaloista (esim. savulohta, sillejä yms.). Hintaan kuuluvat myös leivät ja levitteet, jälkiruokapöytä, ruokajuomana Thoreau vesi kuplilla ja ilman sekä kahvi tai tee. Tämän kokonaisuuden hinnaksi tulee 26 euroa per henkilö. Ravintolasta kerrotaan, että salaateista löytyy hyvin vaihtoehtoja myös kala-allergisille. Kylmä alkupalapöytä on sen sijaan pääasiassa kala- ja äyriäistuotteita, joten sieltä ei kala-allergiasta kärsivä juurikaan löydä syötävää.
Jos haluat osallistua ruokailuun, pyydämme, että ilmoitat siitä joko osoitteella lena.wiksten@iki.fi tai puoluesihteeri@ipu.fi viimeistään tiistaina 15.8.2017

Kokoustila on hinnoiteltu niin, että pohjalla on tilavuokra, jonka lisäksi peritään 5 euroa per henkilö, toivomme, että jokainen osallistuja voisi ottaa osaa kokoustilan kustannuksiin maksamalla puolueen virkailijoille kokoukseen ilmoittautuessaan tuon oman osuutensa. Koska meidän on kokousjärjestelyjä varten hyvä tietää myös osallistujamäärä, toivomme myös ilmoittautumisia kokoukseen yllämainittuihin osoitteisiin eli varapuheenjohtajalle tai puoluesihteerille.

Kaunista jatkoa Suomen suvelle
Terveisin

Lena wiksten, IPU:n vpj
lena.wiksten@iki.fi

 

 

Itsenäisyyspuolueen jäsenille ja ystäville
 
Suruviesti on tavoittanut meidät. Puheenjohtajamme ja ystävämme, monelle meistä vuosien mittaan läheiseksikin tullut ihminen, on poissa. Antti Pesonen syntyi Alajärvellä 19.10.1963 ja menehtyi tänään 5.4.2007 aamupäivällä lyhyeen, vakavaan sairauteen.
 
Antti toimi IPU:n puheenjohtajana ensin vuosina 2004–2015 ja myöhemmin elokuun vuosikokouksesta 2016 lähtien. Antti oli intellektuelli sanan parhaassa merkityksessä, aito humanisti ja suuri visionääri sekä aatteellinen edelläkävijä.
 
Suomen itsenäisyys oli Antille sydänasia. Hän oli isänmaan ystävä, joka sai voimansa laajemminkin ajatuksesta kansojen itsemääräämisoikeudesta. Antti otti voimakkaasti etäisyyttä ns. ”Hurraa-isänmaallisuuteen”. Ihminen, jonka oma itsetunto on kohdillaan, ymmärtää sen, että muilla kansoilla on yhtäläinen oikeus itsenäisyyteen kuin meilläkin, että emme ole muita ylempiä vain koska olemme syntyneet suomalaisiksi, että jokainen meistä on samanarvoinen syntyperästään tai muista ominaisuuksistaan huolimatta.
 
Nyt Antin esimerkki velvoittaa meitä jatkamaan työtä Suomen itsenäistymiseksi, eli eroamiseksi Euroopan Unionista ja valuuttaunionista sekä Suomen pitämiseksi poissa Natosta tai sotilasliitoista yleensäkin. Olkoon johtotähtenämme pyrkimys kehittää ja toteuttaa asioita samalla sydämen sivistyksellä kuin Antti.
 
Me olemme menettäneet johtajan ja ystävän. Antin lähiomaiset ovat menettäneet aviomiehen ja isän. Toivomme heille lohtua ja voimia heidän suuressa surussaan.
 
 
Lena Wiksten
Itsenäisyyspuolueen tiedottaja

lena.wiksten@ipu.fi

__________________________________________________________________________

Sote – kuntavaalien kuuma peruna

Kuunnellessani ehdokkaita ja kuntalaisia olen huomannut, että kaikkien huulilla soi Sote. 

Näin siitäkin huolimatta, että Sote-junan piti mennä jo. 

Hallituksen päätöksellä Sote- asiat on siirretty tulevalle Maakuntahallinnolle. 

Maakuntayhtiöihin siirretään miljardi tolkulla myös kuntien omaisuutta, mm. sairaalat, ilman korvausta.  Tällä silmänkääntötempulla kuluerästä saadaan omaisuuserä ja ”tase taas töihin”.  Korvaukseksi saamme lupauksen valinnan vapaudesta. 

 

Hallituspuolueiden äänitorvia lukuun ottamatta en ole tavannut ainuttakaan ihmistä, joka olisi nostanut valinnan vapauden puutteen terveydenhuoltomme suurimmaksi ongelmaksi. 

Miksi sitten tähän maamme historian kalleimpaan ja suurimmaksi sanottuun hankkeeseen on ryhdytty?  Vastaus löytyy EU:n ideologiasta: Kaikki mille on markkinat on yksityistettävä. 

Tätä ylevää päätöstä hallitus nyt Suomessa toteuttaa kansalaismielipiteestä piittaamatta. 

Muutoin olisi edetty pienin askelin entisen järjestelmän pohjalta.

 

Valinnan vapaus on syötti, jolla hallitus Sotea markkinoi. 

Se on todellisen valinnan vapauden täydellinen vastakohta. 

Siitä puuttuu valinnan vapaus tärkeimmässä kysymyksessä: Sote, kyllä vai ei. 

Aluksi puhuttiin kolmen miljardin säästöistä per vuosi, nyt ei enää niistäkään. 

Ja mistäpä niitä syntyisi? 

Parhaiten yksityistetyillä markkinoilla menestyvät globaalit yritykset, jotka voivat hyödyntää veroparatiiseja ja verokikkailua EU-komission ja hallituksen lepsuilun myötävaikutuksella.  

Niitä ei tuo tänne huoli suomalaisten heikosta terveydestä, vaan omistajien ahneus. 

Säästö tekee suuren loven valtion kirstuun saamatta jääneinä veroina ja maksuina.

Meille tavallisille ihmisille valinnan vapaus ei tuo säästöjä, eikä sillä ole merkitystä.

Yrityksille se on vapaus yrittää kalastella tuottavat asiakkaat. 

Kun ihminen on todella sairas, hänellä on esim. 39 astetta kuumetta, hän tuskin haluaa lähteä shoppailemaan terveyskeitaisiin ja vertailemaan hintoja. 

Hän haluaa päästä nopeasti lääkäriin, tuttuun paikkaan jonne osaa, eikä hän laskua maksaessaan halua tuntea tulleensa ryöstetyksi. 

Uudistus, joka pidentää hänen matkaansa, lisää kustannuksia ja ihmisten eriarvoisuutta.

Yksityistetyssä terveydenhoidossa kustannusten siirto potilaan maksettavaksi on todennäköisempää, kuin järjestelmässä, jossa päätösvalta on lähempänä ihmisiä.

 

Eräs säästökohde syntyy digitalisoidusta itsepalvelusta. Se ei kuitenkaan edellytä yksityistämistä.  

Kun potilas hoitaa itse itsensä netissä, hakee lääkkeet marketista, keskustelee verkossa hoitajan kanssa lääkärin sijaan ja suorittaa vielä toimistotyöt itse, syntyy varmaankin säästöjä. 

Ongelmana on kuitenkin se, etteivät ne, jotka hoitoa eniten tarvitsevat, suoriudu tästä ennakkotestistä.   Lisäksi säästö syö työpaikkoja.

Nyt kansalaisten tulisi näyttää, että Sote-juna kulkee myös toiseen suuntaan ja tälle vallan ja omaisuuden ryöstölle voidaan tehdä loppu. 

 

Se tapahtuu äänestämällä.

 

Jouko Miettinen, (ipu) kuntavaaliehdokas, Turku

_____________________________________________

Kunnallisvaaliehdokas Timo Sotikoff, Helsinki

-Päätösvaltaa ohjattava lähiöiden asukkaille; lisää osallistavaa kuntalais- ja lähidemokratiaa, osallistavaa lähiöbudjetointia sekä avoimia kuntalaisäänestyksiä. Maakuntavaltuustot olisi askel aivan väärään suuntaan kuntien ja kuntalaisten itsemääräämisoikeudessa ja itsehallinnon periaatteissa.

-Kunnalliset laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille lähietäisyydelle, verovaroin tuotettuina, maksukykyyn katsomatta. SOTE-palveluita ei voi ohjata yksityisen voitonteon eikä maakuntamallin piiriin.

-Vahvat resurssit ja tuki lasten päivä- ja kotihoitoon sekä koulutukseen, maltilliset ryhmäkoot ja monipuoliset tukipalvelut kasvatukseen- ilmainen laadukas peruskoulutus ja edullinen päivähoitomahdollisuus kaikille

-Kunnallisissa hankinnoissa pitkäjänteisesti paikallisuus ja laatu edellä mahdollisimman lyhyin arvoketjuin; luo työllisyyttä, hankintaketjuihin avoimuutta sekä lisää hyvinvointia kuntaan

-Kunnallinen- ja seutuliikenne monipuoliseksi ja kohti maksuttomuutta; julkisen liikenteen kehittäminen on kaikkien kuntalaisten, elinkeinoelämän ja kaupunkikulttuurin etu

-Suuret pääomatulot kunnallisverotuksen piiriin kuntien rapautuvaa rahoituspohjaa vahvistamaan; kunnallisvero ei voi olla tasavero ja toimivat kunnallispalvelut ovat kaikkien kuntalaisten etu, niin rikkaampien kuin köyhimpienkin.

http://timosotikoff.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234607-kunnallisvaali-teemoistani-lyhyesti

 

Vaaleihin ilman puheenjohtajaa

 

Itsenäisyyspuolue joutuu käymään kevään kuntavaalit ilman puheenjohtajaa. Puheenjohtaja Antti Pesonen on sairastunut vakavasti toistamiseen ja jäänyt pitkälle sairauslomalle. Ensimmäisen kerran hän sairastui loppukesällä 2015 ja nyt sairaus on puhjennut udelleen. Sairastumisensa johdosta Pesonen on irtisanoutunut puheenjohtajan tehtävistä ja toistaiseksi niitä hoitavat 1. varapuheenjohtaja Alexander Holthoer Lohjalta, 2. varapuheenjohtaja Lena Wiksten Porista ja 3. varapuheenjohtaja Ilkka Luoma Helsingistä. Holthoerin ollessa nyt pidempään ulkomailla, vetovastuussa on 2. varapuheenjohtaja Wiksten.

Pesosen sairastuminen merkitsee uudelleen järjestelyjä mm. vaaleja edeltävissä edustamisissa ja esiintymisissä. Esim. Ylen puheenjohtajapaneelissa TV:ssä nähdään Pesosen sijaan puoluesihteeri Henri Aitakari.

Antti Pesonen on toimittanut Itsenäisyyspuolueen jäseniä ja ja ystäviä varten seuraavan viestin: ” Olen joutunut jäämään pitkälle sairauslomalle sairastuttuani vakavasti. IPU:lla on paljon tehtävää ja suuria haasteita. Ennen kaikkea IPU on tulevaisuuden puolue. Tehdylle työlle kannattaa rakentaa. On tärkeää, että työ tulee jatkumaan. Haluan kiittää sydämestäni kaikkia IPU:laisia yhteistyöstä.”

Itsenäisyyspuolue merkittiin uudelleen puoluerekisteriin 31. päivänä kuluvan vuoden tammikuuta. Järjestelyt kuntavaaleihin osallistumiseksi jouduttiin siten vähäisen ajan vuoksi käymään hyvin nopeasti. Ehdokkaita puolueella on 24 paikkakunnalla. IPU osallistuu myös tuleviin eduskuntavaaleihin – säännönmukaisiin tai ennenaikaisiin – sekä ennemmin tai myöhemmin järjestettäviin maakuntavaaleihin.

Itsenäisyyspuolueen aatteellinen peruskivi on kaikkien ihmisten välinen yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä jokaiselle kuuluva, jakamaton ihmisarvo. Välttämättöminä välineinä näiden päämäärien saavuttamiseksi IPU näkee kansallisen itsenäisyyden (irti EU:sta), oman rahan ja oman, itsenäisen keskuspankin, joiden myötä mahdollistetaan mm. oma raha-, talous-, ja sosiaalipolitiikka, sekä sotilasliittojen ulkopuolella pysymisen, jota IPU pitää varmimpana rauhan takeena.

Itsenäisyyspuolue
psta Lena Wiksten
vpj, tiedottaja

 

__________________________________________________________________________

 

Ajankohtaista

Jenni Pesonen Pariisissa 25.3.2017

 

Jenni Pesonen esitti Antti Pesosen kirjoittaman ja Sanni Pesosen englanniksi kääntämän tervehdyspuheen IPU:n sisarpuolueen, Union populaire républicaine:n kokouksessa.

Hyvät ystävät!

On suuri ilo tuoda kunnioittava tervehdyksemme juhlaanne.

Haluan sanoa yhteiseen juhlaamme. Sillä elämme aikaa, jossa tarvitsemme entistä enemmän yhteisiä ponnistuksia monien laajojen uhkien edessä.

Meitä yhdistävät monet suuret yhteiset näkemykset. Yksi niistä on se, että yhteistyötä voi tehdä vain sellainen, joka ensin hallitsee itseään. Vain tälle pohjalle voidaan rakentaa kestävää inhimillistä, yhteiskunnallista, ekologista, taloudellista ja turvallisuuspoliittista  kehitystä.

Meille on EU:ssa myyty se valheellinen ajatus, että unionissa on kyse kansainvälisestä yhteistyöstä, rauhasta ja hyvinvoinnista. Yhä useammat kuitenkin näkevät, että kyse on alistussuhteista. Kyse EU:ssa on harvainvaltaisista instituutioista, joita ohjaavat suuryritykset, suursijoittajat ja suurpankit. Tämä uusi raha-aateli ja sen poliittiset tukijat ovat rakentaneet aikapommin – eivät siis rauhanprojektia vaan aikapommin.

Kyse ei toki ole vain Euroopan unionista. Kyse on koko vallitsevasta talousjärjestelmästä. Haluan lopuksi palata siihen mitä tarvitsemme tämän tilalle.

—————–

Sitä ennen haluan kertoa teille lyhyesti Suomen tilanteesta. Suomi on ollut EU:n jäsenmaa v.1995 alusta. Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka on luopunut omasta rahastaan ja siirtynyt euroon.

Euroaika on merkinnyt vuosikymmenien aikana rakennetun pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan purkamista. Jatkuvia leikkauksia, kansallisomaisuuden myymistä, köyhien köyhtymistä ja rikkaiden rikastumista. Ei ole sattumaa, että euro-Suomella menee huonommin kuin muilla pohjoismailla. Kun ei ole omaa itsenäistä lainsäädäntöä eikä omaa rahaa, ei ole omaa talouspolitiikkaa eikä mahdollisuutta päättää yhteiskuntakehityksestä.

EU-jäsenyys merkitsi valtavaa muutosta myös siinä suhteessa, että Suomi luopui 1940-luvulta asti rakennetusta puolueettomuuspolitiikasta. EU-Suomi on sidottu unionin ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Tämä tehtiin kuin ohimennen. Suomi ei ole Naton jäsen, mutta maamme on viety niin pitkälle Naton rakenteisiin kuin on mahdollista ilman jäsenyyttä. Suomalaisista runsaat 50 prosenttia vastustaa Nato-jäsenyyttä ja vain 20 prosenttia kannattaa.

Tilanne on ollut sama jo pitkään. Sotilasliittokehitys tapahtuu Suomen osalta sekä EU:n että Naton että myös suoraan USA:n kautta.

Suomen poliittinen ja taloudellinen eliitti on valtamedian avustuksella toteuttanut nämä suuret ratkaisut näennäisen demokraattisesti. Todellisuudessa ne on tehty Suomen omaa perustuslakia rikkoen ja ilman perusteellista kansalaiskeskustelua.

IPU:n keskeisiä tavoitteita ovat maamme itsenäisyyden, oman rahan ja puolueettomuuspolitiikan palauttaminen. Valtiollista itsenäisyyttä tarvitaan kaikkia koskevan hyvinvoinnin ja aidon demokratian perustaksi.

Tuoreessa laajassa kyselyssä 40 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että EU:sta on erottava. Huomatkaa että tämä tapahtuu samalla kun Suomen parlamentissa ei ole yhtään puoluetta, jolla olisi tavoitteena ero eurosta tai EU:sta! Euroeroa kannattaa mitä ilmeisimmin enemmistö kansalaisista. Uutisointi euro-politiikan puolesta on hyvin yksipuolista.

On väistämätöntä, että Suomi tulee vielä hankkimaan oman rahan ja itsenäisyyden. Aikaa ei kuitenkaan ole hukattavaksi, sillä nykyisen politiikan hinta kasvaa nopeasti.

———————-

Tarvitsemme yhteistyötä. Teidän työnne täällä on suurenmoista. Mitä muuta voimme odottaakaan vallankumouksen kotimaasta!

Nyt tarvitsemme uudenlaista, väkivallatonta vallankumousta, jolla taloudellinen ja poliittinen eliitti syrjäytetään.

Athens declaration olkoon lähtökohta pitkäjänteiselle työlle suuren muutoksen puolesta.

Kun näemme, että tarvitsemme taloudellisten ja yhteiskunnallisten perusrakenteiden uudistamista, meillä on oltava valmiutta ajatella toisin kuin silloin kun nykyisiä rakenteita luotiin.

Sosialismi siinä muodossa kun sitä laajemmin toteutettiin, on menneisyyttä. Nykyinen kapitalismi on lähellä tiensä päätä – siitä kertovat horjuvan järjestelmän kouristukset niin EU:ssa kuin USA:ssa.

On ilmeinen tarve uudenlaiselle tielle. Ja jos se on muutoksen suuruuden ymmärtämiseksi, uudelle ismille.

Onnistuneet vallankumoukset ovat olleet ”lahon oven” potkaisemista sisään. On hyvin tärkeää tiedostaa se, että järjestelmien sortuessa ovat mahdollisuudet avoimina moniin suuntiin.

Meidän on tehtävä parhaamme, että saamme kansalaisten tuen kestävälle politiikalle. On selvää että meillä on kaikki mahdollisuudet voittaa. Ehkä oleellisinta on nyt se, että voimme tarjota sellaisen tulevaisuuden, jota kansalaisten enemmistö todella syvästi tarvitsee.

Voimme tarjota kansalaisille toivon näköalan tulevaisuuteen. Voimme tarjota päämäärän, tien sinne ja ensi askeleet.

Tarvitsemme ideologiaa, strategiaa ja konkretiaa. Tarvitsemme arvoperustaan nojaavia  ratkaisuja ja ymmärrettävän viestin.

Tässä joitakin periaatteita ja käytäntöä tiiviisti:

Balansismi – Tasapainotalous
1.Valtion itsenäinen lainsäädäntövalta, itsenäinen tuomioistuinlaitos ja oma ulkopolitiikka.
2.Suora demokratia: sitovat kansanäänestykset ja oikeudenmukainen vaalijärjestelmä.
3.Valtion hallussa oleva raha ja keskuspankki.
4.Keskuspankkirahoituksen käyttö verotulojen kanssa julkisten palvelujen rahoitukseen.
5.Talouskasvun tavoitteesta luopuminen. Tavoitteeksi elämän laadun parantaminen.
6.Kaikkien perustarpeiden tyydyttäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen.
7.Tasapaino ihmisen tarpeiden ja luonnon kestokyvyn välille. Loppu hävittämiselle ja tuhlaukselle.
8.Uusiutuvaan energiaan siirtyminen.
9.Elintarvike- ja energiaomavaraisuus sekä muunkin omavaraisuuden lisääminen.
10.Ihmisoikeuksien ja sananvapauden edistäminen.
11.Porrastettu perustulo takaamaan kohtuullinen toimeentulo kaikissa elämäntilanteissa.
12.Oikeudenmukainen verojärjestelmä, joka tasaa tuloeroja ja kannustaa toimeliaisuuteen.
13.Maksuton korkeatasoinen koulutus ja terveydenhoito kaikkien saataville.
14.Terveyden edistäminen verotuksen ja elintapavalistuksen avulla.
15.Siirtyminen työn sivukuluista laajennettuun robottiveroon.
16.Maksuton tai hyvin edullinen joukkoliikenne ympäristön ja liikenneturvallisuuden takia.
17.Voimavarojen siirtäminen asevarustelusta vakauden ja monipuolisen turvallisuuden  edistämiseen.
18.Perustuslakituomioistuin sekä veronkiertoon ja korruptioon puuttuminen.
19.Kemikaalien turvallisuuden varmistaminen ja käytön vähentäminen. Geenimuuntelun kielto ravinnon tuotannossa.
20.Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen aitoa demokratiaa kannattavien voimien välillä.