Itsenäisyyspuolue rp

Tervetuloa Itsenäisyyspuolueen sivustolle

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Hei! Kansalaiset.

Miellämme otamme juttuja Itsenäisyyspuolueen sivustolle julkaistavaksi.

pohjolainenmartti@gmail.com

 

_________________________________________________________________________

HEI! Itsenäisyyspuolueen jäsen.

Jäsenäänestys Itsenäisyyspuolueen puheenjohtajasta lähestyy

Itsenäisyyspuolue otti aikoinaan ensimmäisenä suomalaisena puolueena käyttöön neuvoa-antavan jäsenäänestyksen puheenjohtajan valinnassa. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Seuraava valinta on puoluekokouksessa elokuussa 2017.

Itsenäisyyspuolue on nimittänyt ehdokasasettelua ja mahdollista jäsenäänestystä varten

vaalitoimikunnan.

Ehdokasasettelun osalta kolmijäsenisen vaalitoimikunnan tehtävänä on kokouksessaan avata sille osoitetut kuoret, jotka sisältävät jäsenen/jäsenten ehdotuksen ehdokkaasta neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen sekä tarkistaa, että jäsenellä on oikeus ehdotuksen tekemiseen ja että ehdokas täyttää säännöissä säädetyt edellytykset. Vaalitoimikunnan jäsenillä on vaitiolovelvollisuus siihen nähden, ketä kukakin jäsen on puheenjohtajaehdokkaaksi esittänyt.

Puoluehallituksen asettamassa vaalitoimikunnassa ovat varsinaisina jäseninä Marjo Luoto, Jouko Miettinen ja Lena Wiksten.

Ehdotuksen puheenjohtajaehdokkaaksi saa tehdä 15 vuotta täyttänyt Itsenäisyyspuolueen perusjäsen (luonnollinen henkilö), joka on maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksunsa viimeistään 90 päivää ennen vuosikokousta. Jäsenyhdistykset eivät voi osallistua ehdokasasetteluun tai jäsenäänestykseen.

Ehdotettavan henkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt Itsenäisyyspuolueen jäsen.

Ehdokkaan esittäminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla: 1) ehdokkaaksi haluava voi kerätä itse taakseen 50 jäsenen ehdottajalistan, 2) 50 jäsentä voi yhdessä asettaa oman ehdokkaan tai 3) jäsenet voivat lähettää kirjeitse ehdotuksia puheenjohtajakisaan, ja jos sama henkilö saa tämän kautta 50 jäsenen kannatuksen, voi hän asettua ehdolle jäsenäänestykseen.

Puheenjohtajan vaalissa on toimitettava jäsenäänestys, jos viidenkymmenen jäsenen asettamia ehdokkaita on useampia kuin yksi. Mikäli puheenjohtajan valintaa koskevaan neuvoaantavaan jäsenäänestykseen on asetettu vain yksi henkilö, tämän katsotaan olevan varsinaisten jäsenten enemmistön kannattama henkilö hallituksen puheenjohtajaksi. Tässä tapauksessa, tai mikäli yksikään ehdokas ei saa taakseen 50 jäsenen kannatusta, jäsenäänestystä ei järjestetä.

Mahdollisen jäsenäänestyksen tulos vahvistetaan Itsenäisyyspuolueen 27.8.2017 pidettävässä vuosikokouksessa, jossa myös jäsenäänestyksen tulos todetaan tai lopullinen puheenjohtajan vaali suoritetaan.

Voidaksesi esittää ehdokasta neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen sinun tulee maksaa kuluvan vuoden jäsenmaksusi viimeistään 25.5.2017.

Ehdotukset Itsenäisyyspuolueen puheenjohtajaksi tulee olla vaalitoimikunnalla viimeistään 80 päivää ennen vuosikokousta eli 8.6.2017

Kirjeessä tulee olla ehdotetun puheenjohtajan nimen lisäksi ehdottajien / ehdottajan nimi ja

yhteystiedot. Kukin jäsen voi ehdottaa puheenjohtajaksi vain yhtä henkilöä.

Kirjeet lähetetään osoitteella

Itsenäisyyspuolueen vaalitoimikunta

c/o Lena Wiksten

Sirkankatu34

28120 Pori

 

Hei!

Halutessasi liittyä Itsenäisyyspuolueen jäseneksi, tee jäsenhakemus vasemmalla olevalla kaavakkeella.

_______________________________________________________________________

 

Itsenäisyyspuolueen tiedotteet

PDF-tiedostotiedote_tammikuu_2017(1).pdf (195 kB)

 

 

 

   
    
    
 
    
    
    
    
    
   
  
    
 
    
    
 
    
 
    
 
    
    
    
    
    
    
    
 
    
    
    
    
 
    
 
    
 
    
    
 
    
 
    
 
    
 

Kysely Itsenäisyyspuolueen osallistumisesta vaaleihin

Kuinka haluat, että Itsenäisyyspuolue osallistuu seuraaviin vaaleihin 28.01.2018

Maakunta- ja presidentivaaliin 
14% 14% 
Maakuntavaaliin 
71% 71% 
Presidenttivaaliin 
0% 0% 
Ei kumpaankaan 
14% 14% 

HUOM!

Älä maksa jäsenmaksua ennen kun jäsenhakemuksesi on puoluehallitus käsitellyt. Kun hakemuksesi tulee hyväksytyksi puoluehallituksessa tämän jälkeen puoluesihteeri tiedottaa jäseneksi hyväksymisestä ja lähettää sinulle tili tiedot mihin voit jäsenmaksun maksaa.

 

__________________________________________________________________________

Muistutus jäsenmaksusta

Hyvä jäsenemme !

Mikäli jäsenmaksunne on suorittamatta vuodelle 2017, nyt on viimeinen tilaisuus vaikuttaa tulevassa puheenjohtajavaalissa.

Ainoastaan eräpäivään mennessä maksun maksaneet voivat käyttää ääntänsä tulevassa puheen-johtajavaalissa kannattaakseen ja esittääkseen puheenjohtajaehdokasta, sekä äänestää mahdolli- sessa neuvoa-antavassa puheenjohtajavaalissa.

Maksamalla jäsenmaksunne säilytätte ääni- ja jäsenoikeutenne.

Itsenäisyyspuolueen jäsenmaksu 2017 on 20:- € / vuosi.

Jäsenmaksussa olkaa hyvä ja käyttäkää viitenumeroa 20187.

TILI NRO: 

IBAN

FI24 8000 2612 9243 49

FI74 5722 4160 9148 99

 

________________________________________________________________________

Piirien sivustot:

Tässä alla olevassa medialeikkeessä on hyvä analyysi, tätä suosittelen katsomaan ja kuuntelemaan. Esitetyssä analyysissä on ajatuksia kuinka meidän tulisi nostaa Suomi jaloilleen.  

Terveisin Martti Pohjolainen